Terms and Conditions

KJØPS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

 

BETALING OG BETINGELSER

Her er informasjon rundt betaling og betalingsmåter hos SoftOx Solutions AS

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom kredittkort og faktura ved avtale. Vi holder retten til å kunne kredittvurdere kunder etter at kjøp er gjennomført og vil kunne nekte å levere varen om kunden ikke tilfredsstiller våre krav til kredittvurdering som blir gjort. Kunden vil da kunne betale varene/tjenesten via proforma faktura (forskuddsbetaling)

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. 
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg. 

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 

LEVERING OG RETUR

SoftOx Solutions AS vil levere varene som er bestilt så snart det lar seg gjøre ut fra lagerstatus. På de fleste varer hvor bestilling blir gjort før kl 12 vil varen bli sendt innen 24 timer. På varer som ikke er på lager eller bestillingsvarer vil varen bli sendt så snart varen kommer på lager.

 

ANGRERETT OG ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

 • 7. Opplysningsplikt ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester
  Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
 1. a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper
  b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen
  c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke
  d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser
  e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse

 

OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN

Hvis du benytter deg av angreretten (som er 14 dager) skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen.
Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og “homeparties”). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig. Dersom du benytter deg av angreretten skal dette meldes på e-post til order@soft-ox.com eller på telefon 948 59 599. Angrerett skjema skal fylles ut og legges med i forsendelsen sammen med ordrebekreftelse og/eller faktura. Kontonummer for tilbakebetaling skal skrives på angrerett skjema (nederst på siste side) med navn og kontonummer. Dersom det er benyttet kredittkort (Vipps) vil summen tilbakeføres til kortet. Summen tilbakebetales når varen er mottatt og kontrollert av selger.

 

ANDRE OPPLYSNINGER

Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. forbrukerkjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, forbrukerkjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet på tlf. 815 58 200. Internettadresse: http://www.forbrukerportalen.no.

 

ANGRERETT FOR BEDRIFTER OG/ ELLER NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende har ikke angrerett fordi hovedregelen i norsk avtalerett er at næringsdrivende har avtalefrihet og bærer risikoen for de avtaler de selv inngår. Prinsippet om avtalefrihet eller kontraktsfrihet er et ulovfestet prinsipp om at enhver som utgangspunkt har frihet til å inngå eller unnlate å inngå avtaler med hvem man vil og sammen bestemme innholdet i en eventuell felles avtale.

SoftOx Solutions AS har mulighet til å ta retur av bestilte og mottatte varer. SoftOx Solutions AS kan da kreve 20 % i håndteringsgebyr av totale kjøpesum eks. Mva.