Under pandemien ble vi alle vant til å sprite hendene – grundig og ofte. Men hva gjør egentlig de alkoholholdige desinfeksjonsmidlene med innemiljøet? Rapporten som ble lagt frem i Hemsedal i begynnelsen av juni og viser at det er en sammenheng mellom sykefravær, bruk av desinfeksjonsmidler og temperatur.

Av Norsk Kommunalteknisk Forening

Publisert på kommunalteknikk.no den 16.06.2022

Hemsedal kommune har sammen med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), SoftOx Solutions/SoftOx Defense Solutions (SDS) og Airthings analysert fordeler og ulemper med alkoholfrie desinfeksjonsmidler, sammenlignet med alkoholholdige desinfeksjonsmidler. Dette har de gjort gjennom å analysere data fra luftkvalitetssensorer, spørreundersøkelser og laboratorieeksperimenter. 

Pilotprosjektet startet våren 2021 etter at Hemsedal kommune i 2020 fikk installert inneklimasensorikk i alle kommunale formålsbygg. Under gjenåpningen etter COVID19-pandemien ble det merket at det var for høye verdier av VOC, eller flyktige organiske forbindelser, i lufta. 
Odd Magne Anderdal er leder for eiendomsavdelingen i Hemsedal kommune og har siden endringene i luftkvaliteten ble oppdaget, vært interessert i hvordan VOC påvirker menneskene i bygget.

– Sammen med leverandørene og FFI har det vært gjennomført et ganske omfattende prosjekt på relativt kort tid. Eiendom i Hemsedal kommune har et hårete mål om å være best i klassen, og da må vi lære av de beste der vi kan og sørge for at vi har god nok kunnskap der kunnskapen mangler, forteller Anderdal.

Bedre inneklima med alkoholfritt

Resultatene fra stordataanalysen viser at alkoholfrie desinfeksjonsprodukter reduserer nivået av flyktige organiske forbindelser (VOC) med 30–60 prosent, sammenlignet med alkoholholdige desinfeksjonsmidler. Med andre ord kan vi si at alkoholfrie desinfeksjonsmidler påvirker VOC i mindre grad enn alkoholholdige. 

De ansatte i Hemsedal kommune opplever også inneklimaet i byggene som bedre når alkoholfrie desinfeksjonsmidler brukes. Rapporten viser også at det er sammenheng mellom rapportert langtidssykefravær, VOC og temperatur. 

– Disse funnene er relevant for ansattes prestasjon, trivsel, miljø og sykefravær i enhver organisasjon, forteller sjefsforsker ved FFI, Frank Brundtland Steder, som har ført rapporten i pennen.
Han forteller at rapporter som FFI lager skal være grunnlag for gode beslutninger i etterkant, både for Forsvaret og andre.

Disse funnene er relevant for ansattes prestasjon, trivsel, miljø og sykefravær i enhver organisasjon

– Erfaringene fra Hemsedal kommune kan bidra til å styrke Forsvarets operative evne gjennom økt tilgang på friskt og stridsdyktig personell. Erfaringene kan også bidra til bedre forebygging og avgrensning av virusutbrudd i operasjoner og på øvelser i regi av Forsvaret.

Read the whole article on kommunalteknikk.no

Read more about SoftOx disinfectants here