Kan alkoholfrie desinfeksjonsprodukter styrke Forsvarets operative evne? Ja, mener forsker Frank Brundtland Steder.

Av Forsvarets Forskningsinstitutt

Publisert på ffi.no den 08.06.2022

Steder har ledet et omfattende felteksperiment som har sett på fordeler og ulemper med alkoholfrie desinfeksjonsmidler sammenlignet med håndsprit.

Eksperimentet ble gjennomført i Hemsedal kommune i 2021. Denne uken ble resultatene publisert i en forskningsrapport fra FFI.

US Marines under øvelse Trident Juncture i Norge i 2018. Når mange soldater bor og jobber tett sammen øker faren for spredning av virus og sykdommer. Foto: Forsvaret.

Under undersøkelsen gikk man over til alkoholfri desinfisering ved tre av kommunens syv bygg og institusjoner.

– Vi så at gruppen ansatte som brukte alkoholfri desinfisering fikk bedre inneluft, de opplevde arbeidsmiljøet som mer behagelig og de hadde mindre plager med tørre og sprukne hender, forteller Steder.

– Vi har også funnet en statistisk sammenheng mellom innetemperatur, mengden kjemikalier i luften og langtidssykefravær som forklarer 35 prosent av variasjonen i sykdomsfraværet, sier Steder.

Read the whole article at ffi.no

Read more about the SoftOx disinfectants here

Read the published FFI report here