Funnene fra undersøkelsen kan også bidra til å forebygge og avgrense virusutbrudd i operasjoner og på øvelser i regi av Forsvaret, mener forsker.

Av Grethe Skaugvoll

Publisert på forskning.no den 12.08.2022. 

Forsker Frank Brundtland Steder har ledet et omfattende felteksperiment som har sett på fordeler og ulemper med alkoholfrie desinfeksjonsmidler sammenlignet med håndsprit.

Eksperimentet ble gjennomført i Hemsedal kommune i 2021. Nylig ble resultatene publisert i en forskningsrapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Under undersøkelsen gikk man over til alkoholfri desinfisering ved tre av kommunens syv bygg og institusjoner.

Vi så at gruppen ansatte som brukte alkoholfri desinfisering, fikk bedre inneluft, de opplevde arbeidsmiljøet som mer behagelig, og de hadde mindre plager med tørre og sprukne hender, forteller Steder.

Vi har også funnet en statistisk sammenheng mellom innetemperatur, mengden kjemikalier i luften og langtidssykefravær som forklarer 35 prosent av variasjonen i sykdomsfraværet, sier Steder.

Read the whole article on forskning.no

Read more about SoftOx disinfectants here