FFI og oppstartsbedriften SoftOx Solutions skal eksperimentere med et norskutviklet produkt for desinfisering og sårskyll til bruk i Forsvaret.

 

Forebyggende helsearbeid er en viktig oppgave i Forsvarets sanitet, og inkluderer hygiene og smittevern. Dersom denne oppgaven ble forsømt er det estimert at det vil kunne redusere antall krigsdyktige soldater med så mye som 25 prosent. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Koronapandemien har vist hvor sårbart samfunnet er for virus. Det angår også Forsvaret. 

– I framtiden kan vi ikke se bort fra at grupper eller nasjoner vil bruke sykdomsfremkallende mikrober og virus for å skade et samfunn eller svekke dets forsvar, påpeker forskningsleder Øyvind Voie ved FFI.

Nå starter FFI og det norske firmaet SoftOx Solutions et forsknings- og utviklingsprosjekt der målet er å sikre best mulig forebygging av smitte, og behandling av sår og infeksjonsskader i Forsvaret.

Alkoholfritt alternativ

SoftOx tok for noen år siden patent på en metode for desinfisering uten bruk av alkohol. Middelet er basert på hypoklorsyre og eddiksyre, som er velkjente stoffer for kroppen. Hypoklorsyre er stoffet hvite blodlegemer produserer når de angriper bakterier og virus i kroppen. 

Teknologien er utviklet i samarbeid med universitetene i Lund og København. Tester har vist at middelet dreper bakterier, virus, sopp og sporer uten å øke mikrobenes resistens. Siden det ikke er alkoholbasert, er det mer skånsomt mot hud og hender.

Firmaet har allerede et desinfeksjonsmiddel for hender og overflater på det sivile markedet. For tiden driver de forskning og utvikling av flere nye produkter basert på den samme teknologien – blant annet et middel for sårskylling, et middel for behandling av kronisk sår og et produkt for behandling av virusinfeksjoner i luftveiene. Klinisk testing av de nye produktene forventes å være ferdig i 2022.

Vil utvikle «multiprodukt» for Forsvaret

Samarbeidet mellom FFI og SoftOx skal i første omgang vare frem til 2024. Målet med samarbeidet er å tilpasse de sivile produktene selskapet utvikler til militært bruk. 

I første del av prosjektet skal FFI lage en behovsanalyse. Hva bruker Forsvaret i dag for desinfisering og sårskyll? Finnes det nye produkter eller metoder som kan gi bedre forebygging og effekt? Del to er testing og eksperimentering i felt og under øvelser. Parallelt skal FFI bidra til å videreutvikle SoftOxs teknologi.

– Det innebærer blant annet å teste hvor godt middelet fungerer når soldatene er ute i minusgrader. Produktene er så langt testet i 3-25 grader. Spørsmålet er om produktet må modifiseres for at det skal fungerer godt nok i kulde, sier sjefsforsker Frank Steder ved FFI.

FFI skal også se på ulike former for emballasje og praktiske løsninger som gjør at soldater kan bruke produktene mest mulig fornuftig. Her vil Forsvaret ha andre krav og ønsker enn helsevesenet.

– Hvis vi for eksempel kan finne et multiprodukt som kan bæres på innerlomma av soldater og brukes både til desinfisering og sårskyll, kan det være et nyttig produkt for Forsvaret, sier Steder.

Som en del av prosjektet skal FFI også bruke sine laboratorier for å teste om SoftOx’ teknologi kan fungere behandlende ved angrep med biologiske stridsmidler.

SoftOx har allerede etablert et samarbeid med den amerikanske marinen og forsvarsdepartementet og har fått ca. 20 millioner kroner herfra for å utvikle et antiseptisk middel som behandler biofilminfeksjon i kroniske sår.

Bedre sikkerhet og beredskap

SoftOx betaler i første omgang for arbeidet FFI legger ned, men FFI skal gjennom avtalen bidra til å finne nye finansieringskilder for å utvikle de nye produktene. 

– Vi har store forventninger til dette samarbeidet, og vi setter pris på at FFI har valgt å inngå et samarbeid med oss. Sammen vil vi forbedre sikkerheten og beredskapen til våre væpnede styrker. Vi tror også at denne avtalen kan bidra til at våre produkter blir en del av den nasjonale beredskapen i kampen mot infeksjoner og multiresistente bakterier, sier administrerende direktør Geir Almås i SoftOx Solutions.

Les hele artikkelen på ffi.no