SoftOx og Forsvarets Forskningsinstitutt har gått sammen for å utvikle behandlinger mot virus som stridsvåpen. NATO og allierte styrker globalt kan bli et marked.

 

NATO SOM KUNDE?: Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) er overbevist om at SoftOx’ inhalasjonsløsning vil bidra til beskyttelse ved biologisk krigføring. Forskningsleder Øyvind Voie hevder FFI er nøytrale og at NATO derfor er en selvskreven kunde. Her norske NATO-soldater under øvelsen Precise Response i Canada 2019. FOTO: CAMILLA BREVIK / FORSVARET

Kan et norsk patent beskytte Forsvaret mot pandemier og biologiske stridsmidler? Ja, mener Forsvarets Forskningsinstitutt, etter å ha inngått et samarbeid med SoftOx   på området.

– I fremtiden kan vi ikke se bort fra at grupper eller nasjoner vil bruke sykdomsfremkallende mikrober og virus for å skade et samfunn eller svekke dets forsvar, sier forskningsleder Øyvind Voie ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

FFI har derfor gått sammen med biotekselskapet SoftOx som har et patent på en metode for desinfisering og behandling av infeksjoner basert på hypoklorsyre og eddiksyre, uten bruk av alkohol. Hypoklorsyre er stoffet hvite blodlegemer produserer når de angriper bakterier og virus i kroppen.

SoftOx har i dag desinfeksjonsmiddelet på det sivile markedet, og har under utvikling en inhalatorløsning for behandling av ulike typer luftveisinfeksjoner som covid-19.

– Coronapandemien har vist hvor sårbart samfunnet er for virus. Det angår også Forsvaret. Målet er å utvikle behandlinger for best mulig forsvar mot biologisk krigføring og pandemier, og desinfiseringsbehandlinger tilpasset militært bruk, legger Voie til.

Nye løsninger

– SoftOx bringer inn noe nytt, hypoklorsyre, som nå brukes til nedbryting av virus og bakterier. Selskapet har klart å stabilisere middelet så det har bedre effekt enn andre løsninger mot virusinfeksjoner, forklarer forskningssjefen.

TROR PÅ GJENNOMBRUDD: Forskningsleder og Ph.D. Øyvind Voie ved Forsvarets Forskningsinstitutt.Foto: Espen Wang-Naveen, Forsvarets Forskningsinstitutt

Forsvaret bruker ofte hypokloritt til å nøytralisere kjemiske stridsmidler. Voie ønsker nå å undersøke om SoftOx’ løsning kan benyttes til dette.

– Jeg har jobbet mye med motmidler mot kjemiske stridsmidler, og SoftOx’ inhalatorløsning har et potensial vi ikke har sett før.

– Inhalator som behandling er helt nytt. Har du covid-19-infeksjon og kan bruke inhalatoren, har du mulighet til å behandle en infeksjon før den blir alvorlig.

Den vanligste beskyttelsen soldatene bruker mot kjemiske og biologiske angrep i dag er masker.

– Vi vil også lage en løsning som skal smøres på huden for soldater som beveger seg inn i områder med kjemisk krigføring. Løsningen skal være forebyggende og minimere risikoen for å få virus og mikrober inn i kroppen.

– Jeg har troen på behandlingene og løsningene vi utvikler. Det er bevist at behandlingen har effekt på mennesker, så jeg tror vi lykkes med å ta det i militært bruk, hevder Voie.

NATO som marked

FFI vil benytte det norske forsvaret i studien, og ser potensial for at behandlingene kan bli universelle for allierte partnere globalt.

– Behandlingene vi utvikler åpner opp hele NATO og allierte partnere utenfor alliansen som marked.

TESTER UT BEHANDLINGER: SoftOx’ desinfeksjonsløsninger viser effekt ved 3–25 varmegrader. Forsvaret skal teste hvor godt behandlingene fungerer i minusgrader. Her fra Forsvarets bataljon Telemarks øvelse i februar i år. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

NATO har i dag 3,4 millioner soldater i styrkene som kommer fra 30 medlemsland.

– FFI er en nøytral observatør og kan derfor overbevise verden om at dette fungerer når vi ser resultatene fra studiene, hevder Voie.

Konsernsjef Geir Almås i SoftOx har store forventninger til samarbeidet med FFI.

– Løsningene og behandlingene kan forbedre sikkerheten og beredskapen til våre væpnede styrker. Vi tror avtalen kan bidra til at våre produkter blir en del av den nasjonale beredskapen i kampen mot infeksjoner og multiresistente bakterier, sier SoftOx-sjefen.

– Hvis man kan behandle biologiske angrep med inhalasjonsløsningen fra SoftOx, og vi får NATO-alliansen som kunde, vil det få stor betydning for vår omsetning, uten at vi kan tallfeste potensialet, legger Almås til.

DRØMMER OM NATO: Konsernsjef Geir H. Almås i SoftOx Solutions.Foto: Iván Kverme

Lanserer fortløpende

Samarbeidet mellom FFI og SoftOx skal i første omgang vare frem til 2024. FFI-forskningssjefen vil fortløpende lansere produktene for bruk i Forsvaret når de er klare.

– Desinfeksjonsmiddelet er allerede klart til bruk, og vi jobber med å gjøre det mer brukervennlig i kaldt og varmt vær, og tilpasser innpakningen til soldater ute i felt.

FFI eksperimenterer og tester midlene og behandlingene på soldater under øvelsene.

– Inhalatoren for bruk ved kjemisk og biologisk krigføring er under utvikling. Parametere gjør at jeg ikke kan anslå når den er klar til bruk, men i løpet av perioden vi har prosjektet vil den være klar, sier Voie.

SoftOx betaler i første omgang for arbeidet FFI legger ned, og har forpliktet seg til å bidra med opp mot 5 millioner kroner i kontraktsperioden for utvikling og tilpasning av teknologien til militære formål. FFI har forpliktet seg til å bidra til at prosjektet får offentlig finansiering, og er godt i gang med å søke forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt.

Kan snu aksjen

SoftOx-aksjen har imidlertid falt 27 prosent siden nyttår og handles fredag for 51 kroner på Oslo Børs. Konsernsjefen mener markedet har for stort fokus på kortsiktige salgsresultater. 

– Markedet fokuserer for lite på positive nyheter relatert til forskningsprosjekter. Salget av desinfeksjonsproduktene våre har så langt ikke svart til forventningene. Mye av årsaken ligger i forsinkelser for EU-søknaden vår, men også at FHI ikke vil prioritere arbeidet med retningslinjene på området for våre løsninger, før de har kontroll over pandemien, forklarer Almås.

Read the whole article on finansavisen.no