ARENDAL (VG) Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) håper medisinen kan brukes mot biologisk krigføring – og også ta drepen på fremtidige pandemier.

Av BJØRN HAUGAN og HELGE MIKALSEN (FOTO). Publisert: 18. august

FORNØYDE: Administrerende direktør Geir Almås (t.h) i SoftOx og forskningsleder Øyvind Voie ved Forsvarets forskningsinstitutt forteller VG om medisinen de utvikler.

– Ny teknologi innen kunstig intelligens og stordata gjør at vi sannsynligvis vil kunne oppdage utbrudd på et tidlig stadium. Denne medisinen, som kan behandle infeksjoner for et bredt spekter av bakterier og virus, kan hindre at vi får et stort pandemi-utbrudd som vi har opplevd nå, sier forskningssjef Øyvind Voie ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til VG.

Han sier Forsvaret er veldig interessert fordi det også kan brukes mot mulig biologisk krigføring.

– Ved siden av å kunne bli en viktig del av beredskapen mot biologisk krigføring kan det bli et gjennombrudd i kampen mot multiresistente bakterier og i behandlingen av virusinfeksjoner, bronkitt og lungebetennelser, sier han.

FØRSTE ETAPPE: Geir Almås sier at inhalasjonsløsningen for infeksjoner i luftveiene kan være ferdig utviklet om to til tre år. Foto: Helge Mikalsen, VG

Professor Pål Rongved ved Universitetet i Oslo er også positiv.

– Dette kan bli et viktig gjennombrudd i kampen mot antibiotika-resistente infeksjoner i sår og dermed en svært viktig brikke i kampen mot nye bakterier, sier han.

Amerikanske forsvaret er med

Prosjektet et samarbeid mellom det norske firmaet SoftOx, det amerikanske Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og Universitetet i både København og Oslo.

– For ti år siden utviklet vi sammen med Universitetet i København et produkt som tar livet av mikrober, virus og bakterier, sier Geir Almås, administrerende direktør i SoftOx, som holder til på Fornebu.

Han forteller at det var antibiotika-resistensen som gjorde at de startet å utvikle dette.

– Antibiotika-resistensen brer mer og mer om seg. Det var derfor vi startet med å utvikle dette. Vi fant frem til en kjemisk formulering basert på hypoklorsyrling. Det er små molekyler med aktivt klor som tar livet av bakterier og virus, sier han.

Sammen med forskere ved Universitetet i Lund i Sverige har de forsket på dette i mange år, og fått gjort dette ustabile molekylet stabilt. Han sier at de så fortsatte å jobbe med det i København.

Ifølge Almås er sårskyllet ferdig utviklet, mens de skal starte med testing av en inhalasjonsløsning for infeksjoner i luftveiene på mennesker i løpet av høsten.

– Vi har fått godkjennelse av danske legemiddelmyndigheter til kliniske forsøk på mennesker, gjennom deres fast track-ordning for å bekjempe coronaviruset og covid-19-sykdommen.

Han forteller at de nettopp har vært gjennom fire omfattende studier på gris.

– Vi har kjørt effektive doser som kommer ned i lungene og som tar ut bakteriene uten at det har skjedd noen skade på lungeveggene.

– Noe helt annet

Etter å ha inngått et samarbeid med det amerikanske forsvaret, kom Almås i kontakt med det norske forsvaret, som også tente på prosjektet.

– Jeg må si at jeg var ganske skeptisk og tenkte at dette bare er et alternativ til Antibac. Men etter et møte skjønte jeg at dette var noe helt annet og spennende, sier Voie.

Han forteller at de er opptatt av at produktet kan stanse virus, bakterier og sopp.

– Soldatene kan ta produktet på huden under eventuelle biologiske og kjemiske stridsmidler. Om middelet også virker mot kjemiske stridsmidler vet de ikke ennå, men det skal vi snart teste på laboratoriet, sier Voie.

PÅ LABEN: Bilde er av farmasøyt Aina Kristin Pham i SoftOx sin egen laboratorium. Foto: Tore Rasmussen Steien/Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.

– Hvis vår inhalasjonsløsning fungerer slik vi håper og våre tester viser, og du blir smittet og syk og må på sykehus, så får du en håndholdt inhalator og puster inn medisin som damp. Da kan du reise hjem etterpå. Viruset blir inaktivert umiddelbart.

– Vi er veldig interessert i at det også kan utvikles i pulverform, som kan ha veldig lang levetid: Da kan vi plassere det på lokale beredskapslagre, sier forskningssjef Voie.

Almås sier at prosjektet delvis betales av Norges forskningsråd og det amerikanske forsvaret.

Overlege og førsteamanuensis Bjørn Blomberg ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen har i mange år forsket på infeksjonssykdommer og antibiotikaresistens.

VG har forelagt ham innholdet i dette intervjuet.

– Antibiotika-resistens er en av de største utfordringene vi står overfor når det gjelder folkehelse, sier han.

– Alt som kan bidra i kampen mot antibiotikaresistens er positivt, så de skal ha stor honnør for å arbeide med innovative løsninger. Behandling med denne kjemiske forbindelsen de studerer er nok litt tidlig i utviklingen til å si noe bastant om, det blir spennende å se hvordan det utvikler seg.

– Veldig interessant

Han sier at hypoklorsyrling er egnet til å desinfisere sår og overflater.

– Og det er interessant at de har greid å stabilisere dette molekylet.

– Og det er veldig interessant, og kanskje litt overraskende, hvis det kan virke i lungene, uten å skade lungeveggene. Det blir spennende å se om de får samme resultater for mennesker som for gris.

– Hva tenker du om det de sier om at det kan brukes mot fremtidige pandemier?

– Det er veldig interessant. Ved mange alvorlige infeksjoner går mikrobene i blodet og andre organer, og der har sannsynligvis dette medikamentet ingen rolle. Men inngangsporten for luftbårne virus, som corona, er lungene, så lykkes de med å få medikamentet til å virke i lungene, kan det ha vidtrekkende konsekvenser.

Han sier at andre alvorlige infeksjoner med pandemipotensiale, som Ebola, også smitter via hud, sår og slimhinner.

– Et slikt overflatevirkende medikament kan fungere. Oppsummert vil jeg si at dette er veldig interessant, men at det gjenstår flere etapper.

Usikker

Professor i Medisinsk Mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, Arnfinn Sundsfjord, sier det er vanskelig å uttale seg spesifikt om dette midlet basert på opplysningene i artikkelen.

– Jeg har derfor bare en overordnet kommentar, sier han:

– Det at de har fått midler fra Norges forskningsråd og godkjennelse av danske legemiddelmyndigheter til kliniske forsøk på mennesker indikerer lovende resultater. Det vil bli spennende å følge med. Vi er kritisk avhengige av nye effektive midler mot antibiotikaresistente bakterier.

Read the article on vg.no

Read more about the SoftOx Inhalation Solution here